Wat is er inbegrepen?

  • Digitale verwerking
  • Vooronderzoek
  • Plaatsbezoek
  • Stalen
  • Retributie

Wanneer u een asbest attest nodig heeft, kunt u op ons rekenen voor een vlotte afhandeling, inclusief digitale verwerking. U hoeft geen andere instanties te benaderen, want wij regelen alles voor u. Na de procedure ontvangt u een digitale versie van uw asbest attest, dat u nodig heeft voor de verkoop van uw woning.

Voordat we een plaatsbezoek uitvoeren, voeren we eerst een grondig vooronderzoek uit. We controleren of er al bestaande asbest attesten zijn, analyseren de inspectiezone, kadastrale gegevens, bouwplannen, en meer. Deze informatie is essentieel voor een efficiënt bezoek aan uw locatie. Tijdens het plaatsbezoek inventariseren we alle aanwezige asbest in uw woning. Soms moeten we monsters of stalen nemen voor analyse. Onze prijs omvat twee staalnames. Indien er meer staalnames nodig zijn, wordt hier een meerprijs voor gerekend. Ook de retributie aan OVAM en de certificatie-instelling zijn inbegrepen in onze service. Met ons aan uw zijde bent u verzekerd van een grondige en probleemloze afhandeling van uw asbest attest.

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Verkoop

Een asbestattest is noodzakelijk bij de overdracht (verkoop of schenking) van een toegankelijke constructie, gebouwd vóór 2001, aan een nieuwe eigenaar. Voor toegankelijke constructies kleiner dan 20 m² is het attest niet verplicht, tenzij de totale oppervlakte van de over te dragen constructies 20 m² of meer bedraagt, of als de constructie deel uitmaakt van een groter bouwwerk. Het attest moet aanwezig zijn bij de overdrachtsovereenkomst, doorgaans het compromis, of op een ander overeengekomen moment, zoals vastgesteld door de notaris.

Verhuur

Wat betreft verhuur, momenteel is het niet verplicht om een asbestattest op te stellen voor verhuur. Echter, als er een attest beschikbaar is, bent u verplicht een kopie aan de huurder(s) te verstrekken.

Vanaf 2032 zal een asbestattest verplicht zijn voor alle toegankelijke constructies gebouwd vóór 2001, ongeacht eventuele plannen voor overdracht.

Vaak gestelde vragen

Of contacteer ons
Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw:

  • welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten
  • wat de staat is van het asbest
  • Advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.
Gemeenschappelijke delen

Indien u een gebouw heeft met gemeenschappelijke delen, (bv: een appartementsgebouw) moeten wij een offerte maken op maat.

Een offerte op maat laten maken kan via deze link.

Wanneer is een asbestattest nodig?

Indien u een woning verkoopt dat gebouwd is voor 2001 is een asbestattest verplicht. Vanaf 2032 is het verplicht voor elke woning dat gebouwd is voor 2001, ongeacht plannen voor overdracht. 

U kan het meer in detail lezen hier.

Wanneer is een jaarlijkse update verplicht?

Elke eigenaar van gebouwen waar personeel tewerkgesteld is, moet beschikken over een actuele asbestinventaris. Deze dient bovendien jaarlijks geüpdatet te worden. De gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw waar door de vereniging van mede-eigenaars een syndicus is aangesteld, valt eveneens onder deze regelgeving.

Wie mag een asbestattest opmaken?

Enkel een gecertificeerde asbestdeskundige ‘inventarisatie’ kan een asbestinventarisatie voor een geldig asbestinventarisattest uitvoeren. Dat gebeurt via een gebouwinspectie ter plaatse. De deskundige volgt hierbij de regels van het standaard inspectieprotocol van de OVAM.

Het inspectieprotocol asbestinventarisatie beschrijft de standaardprocedure en dus hoe een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd voor het bekomen van een geldig asbestinventarisattest. Hij rapporteert de inspectiegegevens via een webtoepassing van de OVAM. Op basis hiervan levert de OVAM een geldig attest af.